Podczas dzisiejszego spotkania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, w którym uczestniczył Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa, odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Szpitala.

Obiekt będzie służył głównie w celach terapeutyczno-rekreacyjnych pacjentów, w którym mieszczą się m. in. pracownia ceramiczna, plastyczna, kulinarna, wokalna oraz teatralna.

Inwestycja została zrealizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 projektu „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2”.

Oprócz otwarcia Świetlicy uczestnicy spotkania wzięli udział w prelekcjach dotyczących m.in. nowego modelu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz roli asystentów zdrowienia w procesie terapeutycznym pacjenta.