W ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” Powiat Bolesławiecki został wyróżniony za uczestnictwo w modelu doradztwa dla jednostek samorządu oraz przygotowanie harmonogramu działań rozwojowych w obszarze „Monitorowanie procesu świadczenia usług edukacyjnych”. Ostatnie podsumowujące  spotkanie zespołu projektowego odbyło się 17-19 maja w Warszawie. Przedstawiciele naszego Powiatu zostali docenieni za zaangażowanie i determinację w monitorowaniu aspektów wpływających na jakość oświaty oraz otwartość, gotowość do dialogu i współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych.

Projekt miał na celu opracowanie nowego modelu doradztwa, adresowanego do JST z największymi trudnościami we wdrożeniu planów. Opracowany model zostanie poddany pilotażowi a następnie wraz z materiałami do wykorzystania w procesie jego realizacji, przekazany, jako wkład do projektu konkursowego. Ponadto, zaplanowano opracowanie założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jednym z elementów systemu jest tworzenie sieci współpracy, inicjujące działania w samorządach w obszarze oświaty, wymianę doświadczeń i informacji oraz integrację środowisk realizujących zadania na rzecz rozwoju oświaty.
W projekcie bezpośrednio uczestniczył Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Katarzyna Zięba, zastępca naczelnika wydziału EKS Mariusz Mendocha oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Cezary Czernatowicz.