W ostatni wtorek, miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której została otwarta nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przy ulicy Modłowej 3. Na dziedzińcu budynku Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu, jako gospodarz obiektu, przywitał przybyłych na uroczystość gości: Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, posła Szymona Pogodę, Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, Prezydenta Bolesławca Piotra Romana, burmistrza oraz  wójtów.

Z ramienia policji w uroczystości uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Robertem Frąckowiakiem, Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu insp. Norbert Kurenda, a także policjanci i pracownicy Policji. Nie zabrakło służb mundurowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z miejscową Policją, a także reprezentantów firmy Linar Projekt, która wybudowała ten nowoczesny obiekt.

Nowo wybudowany obiekt składa się z trzech budynków, cześć główna z przeznaczeniem administracyjno-biurowym, punkt obsługi technicznej sprzętu transportowego oraz kojcami dla psów służbowych. Spełnia on wszystkie standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym na powierzchni 3800 m2 powstały właściwe warunki do pracy i obsługi interesantów, w tym również tych z niepełnosprawnością ruchową. Stworzenie nowoczesnej i przyjaznej Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu kosztowało ponad 40 milionów złotych.

Jest to obecnie najnowocześniejszy tego typu policyjny budynek na Dolnym Śląsku. Służył będzie mundurowym i pracownikom dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bolesławieckiego, a także wpłynie niewątpliwe na podniesienie jakości obsługi interesantów.