Inwestycje drogowe to jeden ze znaków rozpoznawczych Powiatu Bolesławieckiego, który od wielu już lat z sukcesem inwestuje w sieć dróg powiatowych poprawiając ich stan techniczny i zwiększając bezpieczeństwo ich użytkowników. Najświeższym przykładem jest prawie kilometrowy odcinek drogi powiatowej Bożejowice – Otok, tak wyczekiwany przez wielu mieszkańców obu miejscowości.

W ramach przebudowy zastąpiono nierówną i hałaśliwą nawierzchnię z kostki granitowej drogą z nawierzchni bitumicznej z wygodnym ciągiem pieszo – rowerowym, dodatkowo przebudowane zostały pobocza i wyczyszczone przydrożne rowy, przebudowa objęła również 5 skrzyżowań, 3 przystanki oraz konserwację jednego mostu. Zmodernizowany odcinek nie tylko pozytywnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z niego, ale znacząco zmniejsza tez poziom hałasu, co dla mieszkańców domów zlokalizowanych tuż przy drodze ma niebagatelne znaczenie.

Powiat Bolesławiecki konsekwentnie przebudowuje rzeczoną drogę relacji Bolesławiec – Lubań. W 2020 roku zakończyła się przebudowa trzech odcinków tj. Bolesławiec-Bożejowice, Ocice-Gościszów, Gościszów-Mściszów o łącznej długości ponad 3860 m, a w przyszłości planowana jest przebudowa kolejnych.

Warto zwrócić uwagę, że inwestycja realizowana była ze znacznym dofinansowaniem środkami zewnętrznymi. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat pozyskał kwotę 3 200 000 zł, dodatkowo kwotą 1 250 972,65 zł realizację wspomogła Gmina Bolesławiec, pozostałą część w wysokości 1 250 972,65 zł zapłacono ze środków Powiatu Bolesławieckiego. Roboty budowlane realizowała firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Gmina Bolesławiec wspólnie z Powiatem Bolesławieckim poniosła po połowie koszty opracowania dokumentacji projektowej w wysokości 110 tys. zł.