STAROSTA  BOLESŁAWIECKI

działający w imieniu Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy:

  • działka nr 469, obręb Nowogrodziec -1

link:  https://bip.powiatboleslawiecki.pl/bip/318_spboleslawiec/fckeditor/file///Zarz%C4%85dzenie%20Starosty%20Boles%C5%82awieckiego,%20Wykaz%20nieruchmomo%C5%9Bci%20przeznaczonej%20do%20dzier%C5%BCawy,%20dz.%20469%20Nowogrodziec-1.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, Armii Krajowej 12, pod nr tel. (75) 612 17 45 lub pod adresem mailowym p.klimek@powiatboleslawiecki.pl