Starostwo Powiatowe w Bolesławcu realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego można skorzystać poprzez zgłoszenie swojej sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej Starostwa – biuro@powiatboleslawiecki.pl, w siedzibie Starostwa przy ulicy Armii Krajowej 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 75 732 32 58.

Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

dłonie białe język migowy