Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020

Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwaliła na sesji 17 grudnia 2015 r. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.
Dotyczy on zagadnień związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, ich edukacją i zatrudnieniem, integracją ze społeczeństwem. Został tak opracowany, by do jego realizacji włączyło się wiele podmiotów. Program określa zadania, które będą wykonywane nie tylko przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i jednostki organizacyjne Powiatu Bolesławieckiego, ale wspólnie z gminami, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi z terenu naszego powiatu.

Tekst programu do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z realizacji w Powiecie Bolesławieckim Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z realizacji w Powiecie Bolesławieckim Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z realizacji w Powiecie Bolesławieckim Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z realizacji w Powiecie Bolesławieckim Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z realizacji w Powiecie Bolesławieckim Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.do pobrania TUTAJ