Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Nazwa organizacji Adres, adres e mail Telefon Dni i godziny urzędowania Władze organizacji
Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
ul. Parkowa 11,
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 735 17 01 poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
wtorek, godz. 10.00 – 12.00
środa, godz. 14.00 – 16.00
Stanisława Śmigiel – prezes
Koło Polskiego
Związku Niewidomych
ul. Staroszkolna 6c,
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 734 25 39 środa, godz. 9.00 – 12.00 Leszek Dorobek – prezes
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Miejski
w Bolesławcu

ul. Chrobrego 2a,
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 732 47 47 Jadwiga Bobek – prezes
Koło Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
Ruchowo (działające przy TPD)
ul. Chrobrego 2a,
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 732 47 47 Małgorzata Fecyk – przewodnicząca
Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy
Al. Tysiąclecia 32d/4,
59-700 Bolesławiec
boleslawiec@pck.org.pl
+48 75 735 25 22 poniedziałek – piątek
godz. 7.00 – 15.00
Zbigniew Herbut – prezes
Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego przy PCK
ul. Mickiewicza 7
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 735 25 22 poniedziałki – piątek
godz. 9.00 – 18.00
Zbigniew Herbut – prezes
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego
ul. Bankowa 6/20
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 735 19 26
Bolesławiecki Klub Amazonek ul. Staroszkolna 6c
59 – 700 Bolesławiec
czwartek, godz.16.00 Władysława Kotlarek –prezes
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski
Al. Tysiąclecia 32d/3
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 735 26 12
(Warsztat Terapii
Zajęciowej w Bolesławcu)
poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30
Arkadiusz Żądło – prezes
Klub Olimpiad Specjalnych
„Olimpijczyk”
ul. Zgorzelecka 28/29
59 – 700 Bolesławiec
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 60
59 – 700 Bolesławiec
+48 75 734 60 90 poniedziałek – piątek
godz. 8.00 – 16.00
Elżbieta Maria Głogowska – prezes
Bolesławiecki Klub Niesłyszących
– niezarejestrowane
ul. Zygmunta Augusta 16/27
59 – 700 Bolesławiec
TOP Bolesławiec ul. S. Staszica 65
59-700 Bolesławiec
Robert Tomczyk – prezes
Fundacja “Barnaba” ul. Konradowska 48
59-700 Bolesławiec
Fundacja NNT ul. S. Staszica 45-9
59-700 Bolesławiec
Roman Bąkowski – prezes
Fundacja “CzaSami” ul. Drzymały 3/7
59-700 Bolesławiec
Magdalena Dul – Hutnik – prezes