Linki do stron poświęconych osobom niepełnosprawnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl ,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl ,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: www.umwd.pl ,
Integracja: www.integracja.org ,
Portal organizacji pozarządowych: www.ngo.pl