Kalendarium świąt związanych z niepełnosprawnością

4 stycznia – rocznica urodzin Braille’a
26 stycznia – Polski Dzień Transplantacji
27 stycznia – Światowy Dzień Trędowatych
11 lutego – Światowy Dzień Chorego
14 lutego – Dzień Chorych na Padaczkę
22 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
5 maja – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
21 września – Światowy Dzień Choroby Alzheimera
25 września – Międzynarodowy Dzień Niesłyszących
29 września – Międzynarodowy Dzień Głuchego
1 października – Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
15 października – Międzynarodowy Dzień Białej Laski
22 października – Międzynarodowy Dzień Jąkających się
21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego
13 listopada – Międzynarodowy Dzień Niewidomych
14 listopada – Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy
16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
1 grudnia – Światowy Dzień AIDS
3 grudnia – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
od 5 grudnia – Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym