Instytucje działające w Powiecie Bolesławieckim na rzecz osób niepełnosprawnych

Nazwa Instytucji
Adres Telefon
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bolesławcu ul. Kwiatowa 2, 59 – 700 Bolesławiec 22 560 16 00 – infolinia
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ul. Bankowa 6e,59 – 700 Bolesławiec +48 75 784 04 12
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
– Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia
ul. Armii Krajowej 12, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 612 17 15
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Armii Krajowej 12, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 612 17 05
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Piłsudskiego 2, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 612 17 81
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu ul. Obrońców Helu 10, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 732 66 01
Warsztat Terapii Zajęciowej Al. Tysiąclecia 32d/3, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 735 26 12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 645 78 23
Środowiskowy Dom Samopomocy Al. Tysiąclecia 32d, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 732 86 83
II Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Parkowa 11, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 644 76 08
Dzienny Dom „Senior +” ul. Staroszkolna 6c, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 734 40 21
Dom Pomocy Społecznej ul. Piastów 17, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 649 59 00, 01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Kasztanowa 1a, Kruszyn, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 732 14 59
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej Warta Bolesławiecka nr 40, 59 – 720 Raciborowice +48 75 738 93 38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce Wierzbowa 19, 59 – 706 Gromadka +48 75 611 60 25,  24
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu ul. Asnyka 53, 59 – 730 Nowogrodziec +48 75 731 63 79
Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu ul. Asnyka 53, 59 – 730 Nowogrodziec +48 75 731 75 01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy ul. Lubańska 43, 59 – 724 Osiecznica +48 75 731 25 11
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Tyrankiewiczów 11, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 732 26 58
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu ul. Bankowa 8, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 732 28 37
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 738 02 00
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu
– Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
– Zakład opieki Paliatywno – Hospicyjnej
ul. Asnyka 55, 59 – 730 Nowogrodziec tel. +48 75 731 63 16
fax  75 731 63 16,
tel. +48 75 731 61 99
Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej sp. z o. o. ul Parkowa 11, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 735 18 89
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Al. Tysiąclecia 30, 59 – 700 Bolesławiec +48 75 616 26 48