Od 2015 r. 8 maja w Polsce jest oficjalnie obchodzony Narodowy Dzień Zwycięstwa, który zastąpił Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, celebrowane do 2014 r. w dniu 9 maja. Przy tej okazji warto pamiętać o ludziach, którzy za cenę zwycięstwa oddali własne życie. Konsekwencją II wojny światowej był także pojałtański porządek w Europie, który na dziesięciolecia podzielił kontynent, oddając Polskę pod strefę sowieckich wpływów.

W uroczystości organizowanej przez Powiat Bolesławiecki pod pomnikiem „Polski Walczącej”,  w 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie udział wzięli Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z przedstawicielami Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Ryszrd Kawka, I Zastepca Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego Barbara Kuduk, Zastępca Prezydenta Miasta Renata Szewczyk, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek, delegacje służb mundurowych, stowarzyszeń oraz przedstawiciele 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu a także uczniowie bolesławieckich szkół oraz harcerze.