Starosta Bolesławiecki miedzy flagami

GALERIA ZDJĘĆ

Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto, które co roku organizuje Powiat Bolesławiecki we współpracy z 23. Śląskim Pułkiem Artylerii. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Polski Walczącej.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wygłosił przemówienie, podkreślając znaczenie pamięci o bohaterach i wydarzeniach sprzed lat, a także podkreślił heroizm poległych oraz znaczenie solidarności i jedności dla naszej ojczyzny.

Po przemówieniu odbył się Apel Pamięci oraz salwa honorowa dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy. Następnie przedstawiciele samorządów lokalnych, delegacje służb mundurowych, stowarzyszeń oraz harcerze z Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu złożyli kwiaty.

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa były nie tylko okazją do uczczenia pamięci i bohaterstwa, ale również do wyrażenia wdzięczności oraz jedności narodowej. Wszyscy obecni pokazali, że pamięć o bohaterach jest dla nas ważna, a wartości, za które walczyli, są wciąż aktualne i istotne.