Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Św. Łukasza
w Bolesławcu znalazło się pośród wyjątkowych oddziałów przystosowanych do szybkiego i profesjonalnego postępowania w przypadku wystąpienia udaru i otrzymało Diamentowy (najwyższy) status NAGRODY ESO ANGELS 2022. Jednocześnie Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu mogą poszczycić się Platynowym statusem NAGRODY ESO ANGELS 2022 świadczącym o wysokiej jakości i szybkości postępowania w przypadku wystąpienia udarów mózgu. Są to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu. Wyróżnienie to otrzymują tylko najlepsze ZRM i Oddziały Udarowe.
Sukces jest efektem pracy całego zespołu medycznego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu oraz dobrej współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, zespołem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Zespołami Ratownictwa Medycznego.
Uroczyste wręczenie tych światowych wyróżnień w zakresie leczenia udarów mózgu odbyło się 17 stycznia 2023 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu.
Certyfikat Diamentowy potwierdza, że leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu, jak i opieka w Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu oraz szybkość działania ZRM w Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu spełniają najwyższe standardy. Inicjatywa Angels, wspierana przez Unię Europejską i Europejską Organizację Udarową, pomaga w kompleksowym podnoszeniu jakości opieki nad chorymi z udarem mózgu poprzez m.in. warsztaty, szkolenia i konferencje.