INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORÓW WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu informuje, iż wnioski o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w kwocie 30 000 zł przyjmowane będą do dnia 31.10.2022 r.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków na pozostałe formy wsparcia:

Prace interwencyjne – częściowa refundacja dla pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego

  • okres trwania refundacji: 6 miesięcy
  • refundacja w kwocie: 1 200,00 zł + składki ZUS wyliczone od refundowanej kwoty

Staże

  • okres trwania stażu: 4 miesiące
  • gwarancja zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy zwiększa szansę pracodawcy na pozytywne rozpatrzenie wniosku

Bony zatrudnieniowe

  • to gwarancja zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia
    w kwocie 100% wysokości zasiłku (tj. 1 200,00 zł) przez okres 12 miesięcy

Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

  • deklaracja zatrudnienia po odbytym szkoleniu uzyskana od pracodawcy lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej po szkoleniu zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku

Bony na zasiedlenie

  • dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w przypadku podejmowania zatrudnienia lub działalności gospodarczej w miejscowości oddalonej o co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, kwota: 10 000 zł

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

  • maksymalna kwota dofinansowania: 30 000 zł

Zwrot kosztów dojazdu do pracy/na staż oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Dokumenty do pobrania.