Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez nasz Urząd w roku 2023

Od 1 lutego 2023 r. w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane wnioski na:

  • szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych
  • staże
  • prace interwencyjne
  • bony na zasiedlenie
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Od 1 marca 2023 r. w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane wnioski na:

  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Informacje o poszczególnych formach i kwotach wsparcia ustalonych na rok 2023 – TUTAJ
Druki wniosków dostępne są TUTAJ

Kompletne wnioski wraz z załącznikami, wypełnione czytelnie, należy składać w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą na adres tut. urzędu. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu.
Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych naborów, jeżeli wartość złożonych wniosków przekroczy wysokość posiadanych środków.