logo pup

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 28.08.2023 r. w procedurze ciągłej.

Preferowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Bolesławiec i należące do jednej z następujących kategorii:

  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby poniżej 30 roku życia
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby posiadające maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu (pok. 204).

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie (pok. 213) lub na stronie internetowej www.boleslawiec.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru, jeżeli wartość złożonych wniosków przekroczy wysokość posiadanego limitu środków na tę formę wsparcia.