Do 23 września można składać wnioski w nowym programie Ministra Edukacji i Nauki „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Jego budżet to 40 mln zł. Wsparcie jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych i podmiotów, które prowadzą statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Założenia programu

W ramach programu będą udzielane dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  • zakupem nieruchomości,
  • budową obiektu,
  • dostosowaniem obiektu,
  • zakupem wyposażenia.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na kwotę od 50 tys. zł do 5 mln zł. Trwałość planowanej inwestycji nie może być krótsza niż 5 lat.

Najważniejsze cele programu to m.in.: 

  • wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania,
  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym,
  • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
  • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.