OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W PROGRAMIE DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

Macie pomysł na działania lokalne?

Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?

Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?

Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska?

Skorzystajcie z mikrodotacji / wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

6 czerwca 2022 roku startuje kolejny nabór wniosków do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
– Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Kwota wnioskowanej mikrodotacji / wsparcia
realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić:
– minimalnie 8000,00 zł
– maksymalnie 10 000,00 zł

Terminy naboru: 6-21 czerwca 2022 roku

REGULAMIN NABORU

PREZENTACJA 2022

GENERATOR WNIOSKÓW

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online:

– 9 czerwca 2022 roku

– godziny 10.00-11.00

– platforma zoom

Chęć udziału prosimy przesyłać drogą mailową na adres: dfmi@maleinicjatywy.pl