Trwa realizacja projektu „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego” współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Roboty budowlane obejmują trzy zabytkowe obiekty, tj. Młodzieżowy Dom Kultury, Teatr Stary i Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.

W pierwszym z budynków odnawiane są piwnice, wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia edukacyjne, wymieniana jest instalacja centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i instalacja elektryczna. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych podłóg, tynków zewnętrznych i sufitów, pionowych oraz poziomych izolacji przeciwwilgociowych, skucie zawilgoconych, a także porażonych pleśniami i grzybami tynków oraz położenie tynków renowacyjnych. Dodatkowo budynek zyska nową elewację i parking. W piwnicy utworzona zostanie Izba Pamięci Ofiar Działalności Służby Bezpieczeństwa w Bolesławcu w latach 40-tych XX w.

Prace budowalne w Teatrze obejmują głównie piwnice, gdzie naprawione i odtworzone zostaną tynki renowacyjne. Dodatkowo wykonana zostanie izolacja zewnętrzna ścian piwnicy oraz modernizacja klimatyzacji. Odnowione zostaną również deski sceny Teatru.

Zakres prac w ZSHiU dotyczył częściowego wykonania tynków renowacyjnych w piwnicach wraz z izolacją ścian zewnętrznych. Ponadto odnowiono część pomieszczeń administracyjnych, wymieniono drzwi zewnętrzne do piwnicy. Obecnie w trakcie przebudowy jest plac parkingowy szkoły wraz ogrodzeniem.

Wartość zadania: 5 442 417,68 zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: 4 250 000  zł

Powiat Bolesławiecki: 1 192 417,68 zł