Nazwa zadania: „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim – Polski Ład”

Termin realizacji: do 3 maja 2024 roku

Wartość zadania: 13 960 000,83 zł

 

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: 13 262 000,79 zł

Powiat Bolesławiecki: 349 000,02 zł

Gmina Miejska Bolesławiec: 156 674,92 zł

Gmina Bolesławiec: 54 161,26 zł

Gmina Gromadka: 39 016,78 zł

Gmina Nowogrodziec: 70 659,49 zł

Gmina Warta Bolesławiecka: 28 487,57 zł

 

Wykonawcy:

Wykonawca: KONSORCJUM

LIDER: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań   

PARTNER: Jagielski Spółka Komandytowa

Bolesławice 239b

59-700 Bolesławiec

Zakres zadania:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2287D w miejscowości Lipiany o długości ok. 915 mb.

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2886D relacji Kraśnik Górny – Szczytnica o długości ok. 712 mb.

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinku Gościszów – Mściszów o długości ok. 990 mb.

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 2496D w miejscowości Gościszów o długości ok. 990 mb.

Zadanie nr 5: Przebudowa drogi powiatowej nr 2311D – ul. Gdańska w Bolesławcu o długości ok. 540 mb wraz z przebudową chodnika.

Zadanie nr 6: Przebudowa drogi powiatowej nr 2285D – ul. Gen. Wł. Sikorskiego w miejscowości Gromadka o długości ok. 990 mb wraz z przebudową chodnika.

Zadanie nr 7: Przebudowa drogi powiatowej nr 2285D na odcinku Osła – Gromadka o długości ok. 990 mb.

Zadanie nr 8: Przebudowa chodnika w miejscowości Zebrzydowa o długości ok. 520 mb.

Zadanie nr 9: Przebudowa drogi powiatowej nr 2319D – ul Staszica w Bolesławcu o długości ok. 405 mb wraz z przebudową chodnika.

Zadanie nr 10: Przebudowa ul. Kosiby w Bolesławcu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kosiby do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363 we wsi Łaziska o długości ok. 1240 mb;

Zadanie nr 11: Przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu o długości ok. 272 mb wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego;

Zadanie nr 12:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu o długości ok. 410 mb wraz z budową chodnika.

Zadanie nr 13: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2272D i 2287D w miejscowości Kraśnik Dolny wraz z budową chodnika o długości  ok. 250 m i zatoki autobusowej.

Gościszów – Lwówek Śląski

Gromadka – Osła

Lipiany

Kraśnik Górny – Szczytnica

ul. Gdańska w Bolesławcu

ul. Kosiby w Bolesławcu – ciąg pieszo-rowerowy

https://powiatboleslawiecki.pl/wp-content/uploads/2023/02/Ul.-Sikorskiego-Gromadka-10-scaled.jpg

ul. Sikorskiego w Gromadce

ul. Staszica w Bolesławcu

ul. Staroszkolna w Bolesławcu

Zebrzydowa – chodnik

Gościszów – Mściszów

Chodnik i skrzyżowanie Kraśnik Dolny

Inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim – Polski Ład” finansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.