3 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu podpisano umowę dotyczącą zadania pn. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim – Polski Ład.
Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz Wicestarostą Bolesławieckim Mirosławem Horzempą oraz Skarbnikiem Powiatu Renatą Kozinogą podpisali umowę z wykonawcą Józefem Michalikiem z firmy Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik.
W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm Szymon Pogoda a wraz z nim udział wzięli: Członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki oraz partner wykonawczy Maciej Jagielski.
Wartość inwestycji wynosi 13 960 000, 83 zł, natomiast termin wykonania realizacji to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty budowlane w podziale na następujące zadania:
Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2287D w miejscowości Lipiany o długości ok. 915 mb,
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2886D relacji Kraśnik Górny – Szczytnica o długości ok. 712 mb,
Zadanie nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinku Gościszów – Mściszów o długości ok. 990 mb,
Zadnie nr 4: Przebudowa drogi powiatowej nr 2496D w miejscowości Gościszów o długości ok. 990 mb,
Zadanie nr 5: Przebudowa drogi powiatowej nr 2311D – ul. Gdańska w Bolesławcu o długości ok. 540 mb wraz z przebudową chodnika,
Zadanie nr 6: Przebudowa drogi powiatowej nr 2285D – ul. Gen. Wł. Sikorskiego w miejscowości Gromadka o długości ok. 990 mb wraz z przebudową chodnika,
Zadanie nr 7: Przebudowa drogi powiatowej nr 2285D na odcinku Osła – Gromadka o długości 990 mb,
Zadanie nr 8: Przebudowa chodnika w miejscowości Zebrzydowa o długości ok. 520 mb. Zadanie nr 9: Przebudowa drogi powiatowej nr 2319D – ul Staszica w Bolesławcu o długości ok. 405 mb wraz z przebudową chodnika,
Zadanie nr 10: Przebudowa ul. Kosiby w Bolesławcu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kosiby do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363 we wsi Łaziska o długości ok.1240 mb,
Zadanie nr 11: Przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu o długości ok. 272 mb
Zadanie nr 12: Przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu o długości ok. 410 mb wraz z budową chodnika,
Zadanie nr 13: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2272D i 2287D w miejscowości Kraśnik Dolny wraz z budową chodnika o długości ok. 250 m i zatoki autobusowej.