Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wziął udział w wyjątkowym spotkaniu Misterium Chleba zorganizowanym przez Klub Nauczycielski Carpe Diem. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a na miejscu pojawiły się licznie zaprzyjaźnione stowarzyszenia i instytucje lokalne oraz przedstawiciele władz samorządowych..

Spotkanie miało nie tylko charakter integracyjny, ale także kulturalny dzięki wspaniałym występom Środowiskowego Chóru Harmonia oraz Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca „Jutrzenka”, co dodatkowo uatrakcyjniło wydarzenie.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wyraził swoje zadowolenie z udziału w spotkaniu i podkreślił wagę takich inicjatyw, które budują silne więzi społeczne oraz promują aktywność seniorów naszego powiatu.