Miliony dla Powiatu Bolesławieckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Po raz kolejny z sukcesem Powiat Bolesławiecki aplikował o środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wcześniej zwanego Funduszem Dróg Samorządowych. Z trzech złożonych projektów dofinansowanie uzyskały dwa: „Remont dróg powiatowych nr 2308D ul. Żeromskiego i 2309D ul. Łasicka w Bolesławcu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice – Otok”. Łączna wartość pozyskanych środków to 4 480 000,00 zł!

W ramach pierwszej z planowanych inwestycji wyremontowany zostanie ponad kilometrowy odcinek ulic wraz z chodnikami po obu stronach drogi. Wartość zadania to 1 600 000,00 zł, 80% kosztów stanowi  dofinansowanie, wkład własny zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Bolesławieckiego i Miasta Bolesławiec.

Druga z planowanych inwestycji – Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice – Otok” obejmuje przebudowę prawie 1 km nawierzchni drogi, wraz z chodnikami, poboczami i ciągami pieszo – rowerowymi. Dodatkowo przebudowanych zostanie 5 skrzyżowań, 3 zatoki autobusowe i jeden obiekt mostowy. Wartość zadania to 4 000 000,00 zł, 80% kosztów stanowi dofinansowanie, wkład własny zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Bolesławiec.

W 2020 roku zrealizowano przebudowę tej samej drogi na odcinkach Bolesławiec – Bożejowice, Ocice – Gościszów, Gościszów – Mściszów o długości ponad  3860 m, za łączną wartość 1 592 232,54 zł. Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec i Powiatu Bolesławieckiego. W kolejnych latach planowane jest zmodernizowanie odcinka drogi w miejscowości Otok o długości 1,2 km od boiska do końca miejscowości.