Powstanie Warszawskie, stanowiące największy niepodległościowy zryw i największą akcję zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie, rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego “Bora”. W założeniach miało trwać kilka dni, jednakże zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. W Powstaniu poległo lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów.

1 sierpnia 2021 r. w Bolesławcu o godz. 17.00  dla upamiętnienia 77. rocznicy Powstania Warszawskiego zawyły syreny alarmowe. Jak co roku mieszkańcy Powiatu Bolesławieckiego uczcili pamięć Powstańców pod pomnikiem Polski Walczącej przy ul. Kubika. W  uroczystości, która rozpoczęła się symbolicznie w godzinie „W” udział wzięli: Starosta Bolesławiecki – Tomasz Gabrysiak, Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman, radni powiatu i miasta, żołnierze, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu. Wszyscy wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Następnie harcerze złożyli meldunki o przygotowaniach do uroczystości oraz zaśpiewali hymn ZHP. Odbył się również apel poległych oraz salwa honorowa. Prezydent Miasta w swoim wystąpieniu przypomniał o poświęceniu i odwadze Powstańców Warszawskich w walce z niemieckim okupantem, a także podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w uroczystości. Obchody zakończyły się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem.