Matura, ale amerykańska!

Czworo trzecioklasistów z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu „pierwszą maturę” ma już za sobą. To matura amerykańska, czyli SAT (Scholastic Aptitude Test). Egzamin ten sprawdza poziom umiejętności akademickich i jest używany, jako główny test przy selekcji studentów ubiegających się o studia na uczelniach amerykańskich.

Dwoje uczniów pisało ten test w sierpniu w Warszawie w The British School, kolejna dwójka na początku października pod Krakowem w International School of Kraków.

Oprócz standardowego egzaminu SAT, jeden z uczniów zdał dodatkowo egzaminy SAT Subject Physics i SAT Subject Math I w Warszawie w The American School. SAT Physics obejmuje cały zakres materiału z liceum. Jak każdy test przedmiotowy, trwa 60 min i trzeba odpowiedzieć na 75 pytań, za błędne odpowiedzi odejmowane są punkty. Takie same zasady obowiązują na teście z matematyki, który podzielony jest na dwa poziomy – Math I i Math II. Poziom Math I jest porównywalny do polskiej matury rozszerzonej, natomiast Math II uwzględnia materiał znacznie wybiegający ponad podstawę programową.

Dwóch uczniów kilka dni temu miało spotkanie on-line w ramach rekrutacji na Hong Kong University of Science and Technology, gdzie także złożyło swoją aplikację. Okazuje się, że ta prestiżowa uczelnia uruchomiła specjalny program stypendialny dla studentów z Polski.

Zatem, zachęcając do podejmowania nauki na uczelniach wyższych – warto rozważyć nie tylko rodzime studia, ale też próbować swoich sił w dostaniu się na uczelnie zagraniczne.

Gratulujemy Izie, Wiktorowi, Erykowi i Sebastianowi oraz życzymy sukcesów na majowym egzaminie!