Dziś odbył się Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uczestnicy przeszli ulicami miasta, niosąc ze sobą sztandary i upamiętniając tragiczne wydarzenia.

Marsz zakończył się przy pomniku, który został wzniesiony na cześć zesłańców Sybiru na bolesławieckim Cmentarzu Komunalnym. Tutaj odbyła się uroczysta ceremonia oraz złożenie kwiatów, aby oddać hołd ofiarom sowieckiego reżimu. Podczas obchodów miały miejsce przemówienia, w których podkreślano znaczenie pamięci dla naszej tożsamości narodowej oraz konieczność docenienia wysiłku i poświęcenia tych, którzy przeżyli te straszne czasy.
W uroczystościach uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszenia jak i mieszkańcy.

Upamiętnienie i pamięć o ofiarach wojny i represji są niezwykle ważne, abyśmy mogli zrozumieć przemijające kolejne pokolenia, a przede wszystkim, byśmy mogli się od nich uczyć i dążyć do zapewnienia pokojowej przyszłości.