MAJÓWKA W BAUTZEN
Na zaproszenie Powiatu Budziszyńskiego Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec” z Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu wystąpił ze swoim bogatym repertuarem.
Podczas majówki można było podziwiać artystów serbołużyckich, polskich i ukraińskich. Ponadto Bernd Karwen z Polskiego Instytutu w Berlinie przybliżył gościom biografię i poezję polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej.
W wydarzeniu udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Bautzen Jörg Szewczyk, burmistrz miasta Budziszyna dr. Robert Böhmer oraz Konsul RP Marcin Król.
W tym roku społeczność niemiecko-polska obchodziła 10-tą rocznicę „Majówki w Bautzen”. Festiwal odbył się w Steinhaus w Bautzen.
Organizatorami imprezy byli: Polski Instytut w Berlinie z filią w Lipsku, Towarzystwo Polsko-Niemieckie Saksonia, Polonia Budziszyn, Steinhaus, Anna Piętak-Malinowska oraz Stowarzyszenie Nowi Sąsiedzi.