grafika

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) – na wniosek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego – zwołuje LXII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego, która odbędzie się 28 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 – w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek LXII Sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
2.1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023,
2.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego,
2.3. w sprawie braku właściwości Rady Powiatu Bolesławieckiego do rozpatrzenia skargi,
2.4. w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
3. Zamknięcie sesji.