W ramach Programu Laboratoria Przyszłości – inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Powiat Bolesławiecki otrzymał wsparcie w wysokości 60.000 zł. Beneficjentami zostały uprawnione szkoły
tj. Szkoła Podstawowa Specjalna w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Iwinach (30.000 zł) oraz Powiatowa Szkoła Podstawowa Specjalna w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu (30.000 zł).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Obecnie w szkołach trwa okres zakupów w ramach realizacji projektu, który pozwoli na pełne wykorzystanie zakupionego wyposażenia od 1 września 2022 r.