Tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbyła się w dniach od 1 czerwca do 21 czerwca. W trakcie jej trwania przyjęto prawie 400 osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
W ramach dobrej współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim, oraz dzięki udostępnieniu wyodrębnionego obiektu, po raz kolejny mogliśmy przeprowadzić to przedsięwzięcie w bardzo dobrych warunkach. W drugim dniu trwania kwalifikacji wojskowej odbyła się kontrola, którą przeprowadził przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych uwag, a inspektor, który ją przeprowadzał pochwalił osoby zaangażowane w jej przygotowanie za bardzo dobrą organizację pracy i warunki, w jakich przyjmowane były osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. Do chwili obecnej nikt, z przyjętych przez Powiatową Komisję Lekarską osób nie odwołał się od wydanego orzeczenia, co świadczy o wysokim poziomie przygotowania i profesjonalizmie przewodniczącego PKL. W ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej zatrudniono cztery osoby, które m.in. wprowadzały dane do ewidencji wojskowej oraz wypełniały książeczki wojskowe. Ponadto zatrudniono osobę prowadzącą zajęcia świetlicowe z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Oprócz współpracy z Szefem oraz pracownikami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, przedstawiciela Jednostki Wojskowej w Bolesławcu oraz przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w bardzo przystępny sposób opowiadali przybyłym osobom o możliwościach rozpoczęcia kariery zawodowej w służbach mundurowych.

Po zakończonym przedsięwzięciu Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podziękował komisji za niezwykle profesjonalnie i rzetelnie wykonaną pracy podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej.