plakat

Powiat Bolesławiecki i Fundacja Ukraina zapraszają na 60-godzinne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Rozpoczynamy rekrutację do maksymalnie 15 – osobowych grup językowych, które będą się uczyć pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Terminy :

  • 10-28 lipca 2023 r.
  • 31 liрса – 21 sierpnia 2023 г.
  • 7 – 31 sierpnia 2023 г.

Kursy językowe odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 6 w godzinach od 9.00 do 12.00.

Zapraszamy do kontaktu. Liczba miejsc ograniczona.