Za nami Konwent Samorządów Powiatu Bolesławieckiego, który odbył się na terenie Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu, pod przewodnictwem Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka.

Spotkanie miało na celu omówienie obecnych i planowanych inwestycji, w tym przedstawieniu pracowni angiografii oraz omówienie szeregu innowacji w Centrum leczenia oraz profilaktyki udarów mózgu.

Kolejnym punktem spotkania była informacja o otrzymaniu funduszy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, którą przekazał Poseł na Sejm Szymon Pogoda.

Samorządy Powiatu Bolesławieckiego mogą cieszyć się z przyznania znacznych środków finansowych z programu. Łącznie trafi na inwestycje w regionie aż 89 993 769 zł.

Te znaczące fundusze będą przeznaczone na różnorodne projekty, mające na celu modernizację i rozwój infrastruktury powiatu i gmin.

Powiat Bolesławiecki będzie mógł skorzystać z tych środków na zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego oraz modernizację i przebudowę wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Gmina Bolesławiec otrzyma środki finansowe na budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn – Gminnego Centrum Kultury natomiast Gmina Gromadka otrzyma środki na budowę dróg gminnych.

Kolejnym projektem, który zostanie zrealizowany dzięki tej edycji programu będzie budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka oraz częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody. W Gminie Warta Bolesławiecka przeprowadzona zostanie również budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej.

W Gminie Osiecznica środki przeznaczone będą na budowę Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa oraz na poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy.

Kolejne środki trafią do Gminy Miejskiej Bolesławiec na zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu, poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu, a także na budowę dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu.

W Nowogrodźcu natomiast środki zostaną przeznaczone na rewitalizację placu im. Rajmunda Wróblewskiego w obrębie ulic Rynek, 1 Maja, Klasztornej oraz ul. Bolesławieckiej.

Samorządy Powiatu Bolesławieckiego mają teraz wiele możliwości rozwoju dzięki przyznanym środkom. Warunkiem sukcesu jest odpowiedzialne planowanie i efektywne wykorzystanie funduszy, które mogą odmienić powiat i przyczynić się do jego długoterminowego rozwoju.