STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

TELEFON: +48 75 732 32 58

FAX: 075 732 32 50

E-MAIL: biuro@powiatboleslawiecki.pl

Stanowisko/Wydział Numer telefonu
Biuro Podawcze +48 75 612 17 00
+48 75 612 17 02
Powiatowy Rzecznik Konsumentów +48 75 612 17 03
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności +48 75 612 17 05
Wydział Komunikacji i Transportu – Pojazdy +48 75 612 17 09
Wydział Komunikacji i Transportu – Prawo Jazdy +48 75 612 17 06
Wydział Komunikacji i Transportu – Transport +48 75 612 17 11
Wydział Architektoniczno-Budowlany +48 75 612 17 22
Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia +48 75 612 17 15
Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia
–  Nieodpłatna Pomoc Prawna
+48 75 612 17 19
Wydział Środowiska +48 75 612 17 71
Biuro Kontroli +48 75 612 17 58
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu +48 75 612 17 94
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych +48 75 612 17 17
+48 75 612 17 13
+48 75 612 17 14
Wydział Gospodarki Nieruchomościami +48 75 612 17 45
Wydział Geodezji i Katastru +48 75 612 17 40
+48 75 612 17 41
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
+48 75 612 17 44
Wydział Organizacyjny +48 75 612 17 52
Wydział Budżetowo-Finansowy +48 75 612 17 63
Wydział Organizacyjny – Referat Organów Powiatu +48 75 612 17 76
Wydział Organizacyjny – Referat Promocji Powiatu +48 75 612 17 90
Wydział Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia
– Referat Zarządzania Kryzysowego
+48 75 735 18 50