Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza konkursy na  kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół:

1) II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu – ogłoszenie o konkursie

2) Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu – ogłoszenie o konkursie

3) Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu – ogłoszenie o konkursie