Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłasza konkursy na  kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół:

1) Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu – ogłoszenie o konkursie  

2) Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu – ogłoszenie o konkursie