Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2022 Powiatu Bolesławieckiego”. Ten honorowy tytuł zostanie przyznany przez Starostę Bolesławieckiego tym, którzy wyróżniają się w pracy wolontariackiej w różnych dziedzinach życia – kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

  1. wolontariusz dorosły,
  2. wolontariusz młodzieżowy,
  3. organizacja pozarządowa,
  4. darczyńca,
  5. wolontariat okolicznościowy.
  6. wolontariusz z wielkim sercem – to osoba, która szczególnie wyróżnia się w działalności wolontariackiej.

Zapraszamy zatem mieszkańców powiatu, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, instytucje współdziałające z wolontariuszami do zgłaszania kandydatur osób, firm czy organizacji, którym chcieliby podziękować za ich bezinteresowność, zaangażowanie i życzliwość.

Wnioski można składać do dnia 14 listopada br. (decyduje data wpływu do Starostwa). Przy ich analizie kapituła konkursu będzie brała pod uwagę m. in. takie elementy jak zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, umiejętność współpracy, częstotliwość i systematyczność działań, skuteczność i efektywność pracy, umiejętność angażowania i zachęcania innych do pracy wolontariackiej. Szczegółowe informacje TUTAJ 

Wniosek jest dostępny TUTAJ