Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2023 Powiatu Bolesławieckiego”. Ten honorowy tytuł skierowany jest do osób oraz organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami  w różnych dziedzinach życia – kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Konkurs stanowi doskonałą okazję, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić tych, którzy bezinteresownie i z zaangażowaniem niosą pomoc innym.

Konkurs odbywa się w sześciu kategoriach:

  1. wolontariusz dorosły,
  2. wolontariusz młodzieżowy,
  3. organizacja pozarządowa,
  4. darczyńca,
  5. wolontariat okolicznościowy,
  6. wolontariusz z wielkim sercem.

Zapraszamy mieszkańców powiatu, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, instytucje współdziałające z wolontariuszami do składania wniosków na swoich kandydatów do dnia 15 listopada 2023 r.( decyduje data wpływu do Starostwa).

Szczegółowe informacje:

TUTAJ

WNIOSEK DO POBRANIA