Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na stanowisko specjalisty pedagoga II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bolesławcu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu. (1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy)
Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U z 2018 poz. 708) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367) Drugi i trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie II OZSS w Bolesławcu, ul. Chrobrego 1, I piętro, gabinet nr 5.

Szczegółowe informacje TUTAJ