starostwo-tablica

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił 18 października 2021 r. otwarty konkurs ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego
w 2022 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadania
w terminie do 9 listopada 2021 r.

Więcej informacji tutaj: