30 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy zainteresowane organizacje do składania ofert realizacji zadań w terminie do 24 lutego 2023 r.

Szczegóły informacje TUTAJ.