młotek i waga

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego ogłosił 23 października 2023 r. otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadania publicznego w 2024 r. – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert realizacji zadania w terminie do 16 listopada 2023 r. Więcej informacji: TUTAJ