W środę odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, dotycząca drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm Szymon Pogoda, Senator RP Rafał Ślusarz, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak oraz włodarze gmin Powiatu Bolesławieckiego.

Informacje o pozyskanych środkach:

Powiat Bolesławiecki otrzymał 13 965 000 zł na modernizację i przebudowę dróg powiatowych.

Gmina Osiecznica otrzymała 5 000 000 zł na budowę odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy.

Warta Bolesławiecka z kwotą 8 588 000 zł na zakup nowych samochodów komunalnych, mobilnego rozdrabniacza i przesiewacza oraz na przebudowę przepompowni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim.

Miasto Bolesławiec otrzymało 34 339 330 zł na zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej oraz modernizacja Stadionu Miejskiego

Gmina Nowogrodziec otrzymała 2 945 000 zł na budowę PSZOKu w Nowogrodźcu oraz drogi gminnej SSE w Wykrotach.

Gmina Bolesławiec ze środkami w wysokości 7 650 000 zł na rozbudowę szkoły w Ocicach oraz szkoły w Dąbrowie Bolesławieckiej.

Gmina Gromadka otrzymała 7 910 000 zł na budowę dróg w gminie, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych.