20 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca wszczęcia postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”.
Spotkanie miało na celu przedstawienie planowanych prac, które mają za zadanie znacząco poprawić infrastrukturę drogową w tej części miasta. W spotkaniu udział wzięli m.in. Poseł na Sejm Szymon Pogoda, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Bolesławieckiego Wojciechem Kasprzykiem, Prezydent Miasta Piotr Roman wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Józefem Pokładkiem oraz Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu Lidia Markowska.
Jednym z ważniejszych elementów planowanych działań jest rozbudowa drogi krajowej nr 94. Ma to na celu zwiększenie przepustowości oraz poprawę płynności ruchu na tym odcinku. Przewiduje się również rozbiórkę istniejącego mostu i budowę dwóch nowych konstrukcji mostowych, które umożliwią efektywne przekroczenie rzeki Bóbr.
Dodatkowo planuje się także budowę ronda na skrzyżowaniu, aby zoptymalizować ruch i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Przebudowa skrzyżowania drogi nr 94 z drogą 2324D oraz skrzyżowania z drogą 104068D również wpłynie pozytywnie na płynność ruchu.
W ramach modernizacji, planowana jest również budowa peronów autobusowych, które ułatwią podróżującym korzystanie z transportu publicznego, jak i budowa ścieżek rowerowych .
Całkowita przebudowa oraz modernizacja układu komunikacyjnego wraz z budową nowych obiektów mostowych i rond oraz rozbudową i poprawą istniejącej infrastruktury to kompleksowe działania mające na celu znaczącą poprawę kondycji i płynności ruchu na drodze krajowej nr 94 w Bolesławcu i okolicach.
Planowane prace mają na celu zwiększenie efektywności komunikacji drogowej oraz podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2026 roku.