14 listopada 2023 r. w Teatrze Starym odbyła się konferencja podsumowująca projekt innowacyjno-wdrożeniowy, którego głównym celem jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

Spotkanie rozpoczął Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, który był organizatorem tego wydarzenia.

Założenia projektu zgromadzonym gościom przybliżyli zaproszeni prelegenci, w tym zespół naukowy projektu: dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak, dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk, dr Radosław Piotrowicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie .

Podczas konferencji swoje wystąpienie miał również pan Jan Kosiński-Gortych – Radca w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, który przedstawił planowane i realizowane działania podejmowane przez MEiN w kontekście modelu wsparcia międzysektorowego.

Pani Ewa Alf i Anna Rembacz-Burniak, które w projekcie pełniły rolę koordynatorów badań przedstawiły statystyki i wnioski z badań wwr i badań uczniów.