plakat

KOMUNIKAT

Starosta Bolesławiecki przypomina o obowiązku ponoszenia opłat za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności właściciele gruntów, które uległy przekształceniu, mają obowiązek wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych w terminie do dnia 31 marca każdego roku od dnia przekształcenia tj. od dnia 01.01.2019 r. aż do upływu kolejnych 20 lat tj. do roku 2038 wg otrzymanego zaświadczenia.

Opłaty przekształceniowe należy wnosić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bolesławcu BNP Paribas Bank Polska S.A. 57 2030 0045 1110 0000 0159 6960.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 75 612 17 45