KOMUNIKAT

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu

 z dnia 25 listopada 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu w nawiązaniu do Rozporządzenia nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021  w sprawie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego informuje ,że na terenie powiatu bolesławieckiego zostały wyznaczone obszary szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), czyli obszary wysokiego ryzyka.

Są nimi następujące  gminy i miejscowości :

  1. Wszystkie miejscowości położone w gminie Gromadka
  2. W gminie Bolesławiec miejscowości : Bolesławice ,Łaziska, Bożejowice, Rakowice, Nowe Jaroszowice, Otok, Dobra, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa Wieś Kraśnicka, Lipiany, Dąbrowa Bolesławiecka
  3. W gminie Nowogrodziec miejscowości : Zabłocie, Milików, Nowogrodziec
  4. W gminie Warta Bolesławiecka miejscowości : Warta Bolesławiecka, Wartowice ,Iwiny.
  5. W gminie Osiecznica miejscowości :Parowa i Przejęsław.

W obszarach wysokiego ryzyka nakazuje się  utrzymywanie drobiu w zamknięciu. Zakazuje się utrzymywania  gęsi i kaczek z innymi gatunkami drobiu.
Ponadto wszystkie osoby utrzymujące drób przyzagrodowy muszą przestrzegać następujących zasad :
Drób należy utrzymywać na ogrodzonych wybiegach, karmić i poić należy pod dachem.
W przypadku kaczek i gęsi zabroniony jest dostęp do zbiorników wodnych.
Właściciele drobiu zobowiązani są do  wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich w których utrzymywany jest drób.
Paszę dla drobiu należy chronić przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii  przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób przyzagrodowy, o obowiązku zgłaszania drobiu na potrzeby własne bez względu na ilość utrzymywanych ptaków. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie tel. 75 7301086 lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: boleslawiec@wroc.wiw.gov.pl .

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BOLESŁAWCU

JOANNA LIGÓR- TKACZ

ROZPORZĄDZENIE NR 30 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego