Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby zainteresowane służbą w Policji na dzień otwartych drzwi, który odbędzie się w dniu 28 lipca w godzinach 10.00 -18.00 przy ulicy Modłowej 3.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat służby w Policji i jak zostać bolesławieckim policjantem przyjdź na dzień otwartych drzwi 28 lipca w godzinach 10.00 -18.00 do komendy przy ulicy Modłowej 3 lub zadzwoń do Zespołu Kadr i Szkolenia, telefon 47 8733 216 lub 217.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Jesteś idealnym kandydatem do służby w Policji, jeśli:
• Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.
• Posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować.
• Dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
• Posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej – w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.
• Posiadasz polskie obywatelstwo. Posiadanie podwójnego obywatelstwa nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.
• Posiadasz nieposzlakowaną opinię.
• Nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
• Korzystasz z pełni praw publicznych.
Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.