Przebudowa drogi powiatowej nr 2272D w miejscowości Wierzbowa zostanie dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 735 816,90 zł przy ogólnej wartości zadania 1 051 167 zł.

Planowana przebudowa obejmuje odcinek drogi w Wierzbowej o długości 310 m.

W ramach planowanej w 2024 roku przebudowy planuje się dostosowanie jezdni do parametrów wytrzymałościowych konstrukcji jezdni odpowiadającej nośności użytkowej 11,5 t na pojedynczą oś jezdną. Nawierzchnia z kostki granitowej zostanie przebudowana na nawierzchnię bitumiczną. Zostaną wymienione wszystkie warstwy konstrukcyjne na nową konstrukcję odpowiadającą KR3. Odnowiony zostanie również istniejący chodnik w ciągu przebudowywanej drogi.