Kacper Duras z tytułem finalisty

Kacper Duras uczeń klasy drugiej (profil wojskowy) w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu został finalistą XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy Żołnierza i Oręża polskiego od Cedyni do Orszy”. Zmagania rozpoczęły się listopadzie 2020 r. Kacper Duras uzyskał dobre wyniki w etapie szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkimi i pierwszym etapie centralnym co dało mu tytuł finalisty olimpiady.

Już dziś tytuł finalisty etapu centralnego daje Kacprowi  maksymalny wynik ze wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych z tej samej grupy co historia i pierwszeństwo na liście rankingowej między innymi na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,oraz zwolnienie z matury z historii zapewniając 100%.

Gratulacje dla Kacpra.